over jan weeda

Wie zijn oog gericht houdt op de verre horizon zal de juiste weg vinden.
Dag Hammerskjøld.

Gefascineerd door wat mensen beweegt en hoe dat vorm krijgt, adviseer en begeleid ik mensen en organisaties met vraagstukken in relatie tot zingeving.

De relatie van persoonlijke ontwikkeling met maatschappelijke vragen, die samenkomen in werk -in dat wat we doen als individu en als organisatie- staat daarbij centraal.

Daarin verbind ik graag 4 factoren:
Leiderschap, leidinggeven aan je leven, de mogelijkheden kennen en benutten en aanvaarden wat buiten je invloed ligt. Persoonlijk leiderschap is een gezonde basis voor leiding geven binnen je organisatie.

Mindfulness, aandacht voor hoe het hier en nu is, bewust van het verleden, neem je verantwoording in het nu om bij te dragen aan een betere toekomst.

Coachend, lerend leven,  met de bereidheid om kritisch en vriendelijk te kijken naar je aandeel in wat zich voordoet op je pad, wat veranderbaar is en wat niet -zo coach je jezelf, zo coachen we elkaar.

Retraite, afstand nemen, een stap terug doen, om te zien waar je van houdt en hoe je je daartoe verhoudt in het dagelijks leven. Met een retraite, een moment van stilstaan tijdens het hollen, maak je ruimte om te zien of je handelen bijdraagt aan je doelen.

Creativiteit, het kennen van eigen mogelijkheden én beperkingen, ondernemer zijn van je eigen leven, en het omgaan met marktwerking zijn in al deze aspecten kernpunten.
‘Als je niet van koers verandert eindig je precies waar je op afgaat’,  is daarbij een inspirerend Chinees spreekwoord.
Het is een oproep je bewust te maken van de gevolgen van je handelen. Je koers duidelijk krijgen en opnieuw bepalen is een vruchtbare stap onderweg op het levenspad, zowel individueel als voor je organisatie.
En vervolgens: voorbij de wolken kijken en zicht houden op de horizon.

Ik schrijf en vertel, adviseer organisaties en de mensen die een organisatie vormen op deze terreinen. Klik hier voor CV.
In mijn werk verbind  ik mijn ervaring als ondernemer en bestuurder met mijn ervaring en scholing op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, zingeving en mindfulness.

2-jan-01-12-2016

over hoe
cv

Meer weten? janweeda@hetnet.nl