Van competitie naar partnerschap

Geplaatst op 3 december, 2010 
Opgeslagen onder onderwerpen

Van competitie naar partnerschap. Een voor onze wereld cruciale verschuiving van waarden, die Edgar Mitchell (Apollo-astronaut en oprichter van het Institute of Noetic Sciences) signaleert.

De gedachte dat overleven van de sterkste onze natuur is, impliceert een voortdurend gevecht om te overleven. Het refereert aan een oerreflex: wij of zij, vecht of vlucht. Het staat wat we nodig hebben: begrip, verbinding en respect, in de weg. Niet de sterkste overleeft ten koste van de ander, het sterkste overleeft als simpel evolutionair gegeven.

De basis is eerder een voortdurende belangstelling om te ontwikkelen, een nieuwsgierigheid (de nieuwsgierigheid die je al ziet bij een klein kind) om verder te gaan, evolutie onze natuur. Strijd om te overleven staat de ontwikkeling in de weg. Daar ligt ook het belang van het verdelen van welvaart, het verminderen van armoede.

Globalisering is een evolutionair proces van vijandige concurrentie naar samenwerking. (Elisabeth Sahtouris).

Wat een energie wordt besteed aan competitie, concurrentie en strijd… En een geest vervuld van strijd laat geen ruimte voor verbinding. Voor mij zijn leven en – als onderdeel daarvan – werken, geen wedstrijd. Het is geen gok, het gaat niet om wedden. Het is een nauwkeurig onderzoeken van wat de vraag is van degene voor wie je werkt. Het is het verdiepen in de werkelijke bedoelingen van de gebruiker en het gevolg daarvan voor haar gebouw. Dit proces verhoudt zich niet tot de primaire reflex van een gok, of strijd. Dienst verlenen, gebouwde omgeving scheppen, is geen gevecht, het gaat er niet om dat de sterkste zijn een stempel drukt op het werk. Essentieel is dat alle betrokkenen zich herkennen in het resultaat, het gebouw, het advies, de woonomgeving. Werken in wedstrijden brengt armoede. Ik kies voor werken in verbinding, steeds nieuwsgierig naar wat een nieuwe situatie kan brengen. Adviseren, begeleiden, ontwerpen is: verbinding maken in dialoog zijn.

Het is steeds open kijken naar wat je kunt bijdragen, zonder vooringenomenheid. Dit vraagt samenwerking, verbinding, openheid en contact. Dit verhoudt zich niet met de afstand van competitie en concurrentie, als onderdeel van een wereld waar respect en duurzaamheid niet vanzelfsprekend zijn.

Deze visie draag ik graag uit: als je je niet zichtbaar maakt kun je je niet ontwikkelen, je werk niet doen. Graag maak ik me zichtbaar in werkwijze en intentie, dat is de uitdaging. Zo hoop ik een bijdrage te leveren aan een wereld ontstaan uit betrokkenheid, opdat mensen zich betrokken voelen bij hun wereld.

Jan Weeda | janweeda@hetnet.nl

Reacties

Reacties graag per email