Je leven leiden of lijden

Geplaatst op 11 september, 2011 
Opgeslagen onder onderwerpen

Je leven leiden of lijden aan het leven

Over persoonlijk leiderschap, keuzes, inzicht en overgave.

Het is allemaal niet zo ingewikkeld hoor, het verhaal over leiderschap. Het is voor ieder naar zijn mogelijkheden, en vervolgens toch het enige dat we te doen hebben: leiding nemen. Het is ons leven leiden of lijden aan ons leven…

Leiderschap is verantwoording nemen voor je leven, in zelfverwijzing blijven. Je vraagt je steeds af wat je invloed kan zijn op wat zich voordoet. Ontwikkel de moed te veranderen wat je kunt, de sereniteit te aanvaarden wat niet verandert kan worden en de wijsheid de twee van elkaar te onderscheiden.*Dit is voor ieder op zijn eigen wijze en eigen plek een weg die te gaan is.

In het werkleven speelt dit even zeer als in het persoonlijk leven –ik gun je ook van harte dat de scheiding tussen de twee niet meer dan een praktische is: we zijn uiteindelijk één. Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen.

De mensen die de productie verzorgen, kappen zich een weg door de jungle, kappen het kreupelhout, tackelen de directe problemen. Managers staan achter hen en houden de kapmessen scherp, bepalen de weg en de werkschema’s. De leider klimt in de hoogste boom, overziet de situatie en roept: ‘verkeerde jungle’!**

Het kennen van eigen kwaliteiten en talenten, en die van anderen zijn in het werkleven nog nadrukkelijker van belang. Het gaat er ook om te weten met welke jungles je je wilt en kunt bemoeien. Je mogelijkheden kennen maakt je sterk en nederig. Je weet waar je de bordenwasser bent, waar de regelaar en waar de dirigent. (en je bent het allemaal). Dat is de basis waarop je leiding kunt nemen.

Ruimte nemen, verantwoording nemen voor wat zich voordoet en het comfort van wijzen naar “schuldigen” van je ongemak opgeven. Het is de moed hebben uit te komen voor je mening, standpunt en ervaring, zonder te willen dat de ander het zelfde wil. Griezelig wordt het als je het gevoel hebt dat jouw standpunt zo logisch is dat iedereen het wel zal onderschrijven.

Het is ook los kunnen laten: de situatie overzien en zeggen: “O, dit is heel anders dan gisteren, zo is het dan en wat zijn hier de mogelijkheden…” Leiderschap zonder persoonlijk leiderschap is uiteindelijk onmogelijk, vermoeiend , gebaseerd op Macht. Leiderschap verbonden met je zelf is krachtig, is verbonden met de stroom van het leven, je eigen kunnen en dat van anderen.

In de overgave aan je eigenheid ligt het bewustzijn van éénzaamheid. In het inzicht van die éénzaamheid ligt de basis van verbondenheid. En voor mezelf, in de waan van alle dag… hoop ik me dit alles steeds tijdig te herinneren… dat is de oefening.

Jan Weeda
janweeda@hetnet.nl

De visie op het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap is een belangrijke factor in ons werk.

* Franciscus van Assisi
** Stephen Covey, Zeven eigenschappen van effectief leiderschap.

Reacties

Reacties graag per email