over hoe

Mijn activiteiten zijn niet commercieel, uitgangspunt is dat het werk kosten dekt.
We nemen deel in verschillende fondsen van de Triodosbank.
Daarnaast worden jaarlijks bedragen bestemd in het licht van ‘delen’. Dat doen we door bedragen beschikbaar te stellen voor maatschappelijke en culturele projecten met een positieve maatschappelijke insteek. In het verleden werden gesteund: stichting Weeskind, hospice ‘de vier vogels’, stichting ‘rondom Baba’, stichting Gehandicapten Internationaal, hospice ‘de liefde’, toneelvoorstelling ‘wie het water niet keert’, en meer. De laatste jaren worden projecten van Wereldouders in Zuid Amerika gesteund.