mindfullness en leiderschap

Mindfullness en leiderschap volgens Covey
Een training die het gedachtegoed van Mindfulness samenbrengt met dat van Steven Covey (‘7 eigenschappen van effectief leiderschap’).

a-geralt-arrows-1412064_1920


Ieder op een eigenwijze levert een bijdrage aan hetzelfde doel…

In ‘Mindfulness en leiderschap’ staat het verbinden van je doelen met je dagelijks leven –zowel in je persoonlijk leven als in je werksituatie- centraal.
Daarbij verbinden we ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ (Stephen Covey), met inzichten van Mindfulness, als ontwikkeld door prof. Jon Kabat-Zinn, Kernachtig daarin is verantwoording nemen wanneer je invloed kunt uitoefenen en loslaten wat buiten je invloed ligt.
De training is unieke verbinding tussen gericht zijn op de kwaliteit van het hier en nu, en van daar uit doelgericht werken aan de toekomst en je doelen. De reis begint immers altijd op de plek waar je nu bent, niet met de obsessie door waar je naar toe wilt.

Door te onderkennen wat er hier en nu aan de hand is en te weten waar je naar toe wilt, kies je daadkrachtig richting. Leiderschap begint bij leiding geven aan je eigen leven. Het is vervolgens meebewegen met de buitenwereld, zien waar de kansen liggen om dat wat je belangrijk vindt te realiseren. En zo ben je een effectief leider, ook in je werkomgeving.
Als je ontdekt dat groei en ontwikkeling je natuurlijk verlangen zijn en economische groei als doel niet bevredigt, is het tijd om te herijken. In de training stel je opnieuw vast wat voor jou van belang is in je leven. Je onderkent wat dat betekent voor je werk/ bedrijf.
Onderzoeken wat je werkelijk belangrijk vindt en waar je dagelijks je tijd aan besteed werkt verhelderend en maakt je effectief. Je leert minder tijd verliezen aan bijzaken en aan weerstand (= willen dat de werkelijkheid anders zou zijn dan ie is). Je gaat effectiever prioriteren. Je krijgt meer oog voor elkaars kwaliteiten, vult elkaar aan in een wederzijdse afhankelijkheid verbonden.
Daarmee ontwikkel je een plezierige effectieve vriendelijkheid, zowel voor je zelf als voor de ander.
De training is bovenal eerder gericht op praktische ervaring en toepassing, dan op theorie.

b-desertrose7-landscape-1640881_1920
Als je blik in beslag wordt genomen door de wolken en het zicht op pad en doel verdwijnt…

Aanpak:

De training bestrijkt acht dagen.
Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je je mogelijkheden om meer bewust in het leven te staan. Onderdeel van de training zijn de oefeningen om vaardigheden te integreren in je dagelijks leven. Bewust en met aandacht leven vraagt dagelijkse oefening. Je kunt het vergelijken met piano spelen. Dat leer je ook niet alleen tijdens de lessen. Juist door dagelijks oefenen, ontwikkel en verfijn je die vaardigheid.
Middels een digitale intake of een intakegesprek worden jouw leerdoelen geïnventariseerd.

c-geralt-business-meeting-378412_1920

Als de klok en het tempo je beletten om je heen te kijken…

Voor Wie:
Voor ieder die effectiever wil sturen in het werk- en het privéleven.
Je ziet dat je tijd verliest aan bijzaken, meegenomen wordt in de waan van de dag waardoor het zicht op je doelen verzwakt en je energie kwijt raakt aan bijzaken. Vanuit aandacht en ontspanning ontwikkel je een leiderschap gebaseerd op je talenten en een scherp oog voor de mogelijkheden van de mensen om je heen. Zo lever je een optimale bijdrage in je werkomgeving. In een intensieve training kies je ervoor te werken aan deze positieve grondhouding van rust en balans.
De training wordt specifiek aangeboden aan werkgevers, organisaties en bedrijven.
De training wordt aangeraden met een groep van collega’s. Daarmee wordt het inzicht vergroot over de samenhang van je eigen functioneren met dat van het geheel. Eerder werden trainingen gevolgd door deelnemers uit de dienstensector, overheid, bedrijfsleven.
De training wordt gegeven op onze eigen locatie.
Kosten:
Kosten van de training bedragen €1160,-
lunch inbegrepen.
Overnachting aansluitend of vooraf is mogelijk: € 95,-,
inclusief ontbijt.
Literatuur aan te schaffen: ‘Zeveneigenschappen van effectief leiderschap’ S. Covey.

Toelating:
De training is toegankelijk voor ieder met een HBO- opleiding, of een door ervaring vergelijkbaar niveau.

d-johnhain-unity-1767664_1920

Bewust van wederzijdse afhankelijkheid versterken we elkaar en realiseren we in vriendelijkheid ons doel.

Resultaat:
– Je hebt zicht op het pad en het einddoel voor ogen, zonder de wolken te ontkennen.
– Je overzicht en zicht op samenhang van neemt toe.
– Vanuit rust geef je leiding, ook aan je eigen leven.
– Je besteed je tijd effectiever, bijzaken nemen je minder in beslag.
– Je zet je eigen talenten in en maakt optimaal gebruik van die van anderen
– Je vermogen om te luisteren neemt toe, je bent vrijer van interpretaties.
– Je ontwikkelt vriendelijke houding naar mensen en processen.
– Bewust van je situatie hier en nu werk je effectief aan je doelen: je focus is helder

Een unieke verbinding van bewustzijn van de kwaliteit van het hier en nu, en doelgericht werken aan de toekomst en je doelen.

Meer weten? janweeda@hetnet.nl