workshops

Ontwikkeling, evolutie en groei zijn ons erfrecht als mens.
Natuurlijk gaan rechten gepaard met inspaningen en plichten.

Eind negentiger jaren van de vorige eeuw werd in Frankrijk de herdenking van 200 jaar universele rechten van de mens gevierd. De filosoof Jean-Francois Revel stelde voor ook aandacht te geven aan de rond die zelfde tijd, in 1798, geformuleerde universele plichten van de burger. Tot zijn verbazing was voor die zijde van de medaille geen enkele belangstelling.

De verlichting van het denken heeft een grote vrijheid, ontwikkeling en individualisering gebracht is. Verbinding, betrokkenheid en plichten (hoe kan ik bijdragen aan het geheel?) zijn naar de achtergrond geraakt. We verkeren nu op een kruispunt: het is onvermijdelijk rechten weer met plichten te verbinden. Het volstaat niet om als schuldige van ons ongenoegen de Werkgever, de Partner, Werknemer, Buurman, Buitenlander aan te wijzen.

In dit licht, het licht van verantwoording en vrijheid zijn onderandere workshops ontwikkeld met de volgende thema’s:

– ondernemer zijn in de eigen levensloop;
– mindfulness en leiderschap;
– de betekenis en beperkingen van geld en marktwerking;
– het formuleren van een bedrijfsstatuut;
– het belang van afronden en beginnen;

Onderwerpen worden behandeld in de vorm van een lezing of in de vorm van een workshop (bestaande uit een teaching en oefeningen met het thema). Wonderlijk genoeg zal blijken dat het bedenken van plichten, regels en drijfveren niet als opgelegd worden ervaren. Het zijn innerlijke verbindingen tussen wat we kunnen, wat ons blij maakt en dienstbaar zijn. Het zijn bijdragen aan het eigen geluk en dat van de mensen om ons heen. Verlangen is de brug tussen nu en de toekomst.

Voor wie, hoe, waar en wanneer

Lezingen en workshops worden voorbereid voor mensen en organisaties die geinteresseerd zijn in de verbinding van persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de wereld waarin we leven. Aanknopingspunten zijn bijvoorbeeld actuele thema’s en thema’s van eerder gepubliceerde stukken.

Thema en inhoud worden in overleg vastgesteld en voorbereid.

Locaties en tijdstippen in overleg, eigen locatie is beschikbaar.

Meer weten? janweeda@hetnet.nl